Açık Rıza Metni

Son Güncellenme: 23.06.2021

İletişim / Veri İşleme Faliyetlerine İlişkin Açık Rıza Beyanı


Elektronik Ticari İleti: Otokonfor Oto Yönetim ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Otokonfor) nezdinde tarafıma verilen/verilecek olan hizmet kapsamında ilettiğim ve Otokonfor Oto Yönetim ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Otokonfor) tarafından ilgili kişi ve kurumlardan hizmet kapsamında sağlanacak kişisel bilgilerimin ihtiyaçlarım doğrultusunda ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yaralanabilmem için tarafıma bilgilendirme yapılmasına, başkaca hizmet ürününün tanıtılması, pazarlanması ve satışı da dahil olmak üzere tarafımla her türlü iletişimin sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin Otokonfor Oto Yönetim ve Destek Hizmetleri A.Ş. (Otokonfor) tarafından iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, bunlar tarafından doğrudan ya da SMS, Resim, Animasyon, Kısa Mesaj, MMS, Telefon, Faks, Otomatik Arama Makineleri, Elektronik Posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna uygun olarak tarafıma gönderilmesine izin verdiğimi; dilediğim zaman info@otokonfor.com adresine e-posta göndererek, tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses ve görüntü dahil her türlü ileti gönderimi reddetme hakkına sahip olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.